Medlemsbetingelser

1) Medlemskab
Et medlemskab er personligt og ændringer i persondata skal meddeles til FYSISK FORM.

2) Medlemskort
Dit medlemskort skal altid medbringes ved fremmøde i centret. Inden træning skal du registrere dig ved vores ”LOG IND TERMINAL”. Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal det straks meddeles FYSISK FORM, som udfærdiger et nyt kort mod betaling af den til hver tid gældende pris.

3) Betaling
Ved oprettelse af et PBS-medlemskab tilmeldes aftalen PBS, og der betales kontant for startpakke og for perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket i starten af hver måned.

4) For sen betaling
Betales den løbende ydelse ved et PBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, vil der opkræves dobbelt beløb ved næste kommende PBS-betaling.

5) Pris
Prisen er 279 kr. pr. måned for fast PBS-medlemskab. For Børne- og Junior-træning er prisen 179 kr. pr. måned. Der betales et oprettelsesgebyr på 199 kr. ved indmeldelse.

6) Beroperioder
Medlemskabet kan sættes i bero mod et gebyr på 75 kr. Berosættelse skal ske skriftligt til FYSISK FORM.

7) Opsigelse
Medlemskaber kan til en hver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skriftligt til FYSISK FORM.

8) Aldersbegrænsning
Børn under 16 år må ikke træne uden en voksen, med mindre andet er aftalt.

9) Helbredstilstand og personskade
Al træning foregår på eget ansvar og FYSISK FORM tager ikke ansvaret for enhver form for personskade.

10) Værdigenstande
FYSISK FORM bærer ikke noget ansvar for tab af værdigenstande på grund af tyveri eller tingsskade.

11) Ordensregler
FYSISK FORM´s anvisninger skal altid følges. Oprydning og fornuftig brug af udstyr er påkrævet.

12) Udelukkelse af medlem
FYSISK FORM kan til enhver tid ophæve et medlemskab med øjeblikkelig virkning.

13) Prisregulering
Priserne reguleres 1 gang årligt, med nettoprisindekset dog minimum 3 %. Man skal selv være opmærksom på ændringer af priser i træningscenteret.

14) Holdbooking
Ved manglende fremmøde eller for sen afmelding af holdbooking, bliver medlemskabet pålagt 30 kr. ved næste trækning og klippekort fratrækkes 1 klip.

15) Ændringer
FYSISK FORM har ret til at foretage ændringer i ordensreglementet, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider uden varsel.

16) Glæd en du kender
Ved oprettelse af abonnementet ”Glæd en du kender”, vil du, når perioden udløber, automatisk skifte over til et normalt PBS-medlemskab til 279 kr. pr. måned, MED MINDRE du inden for den givne måned henvender dig i receptionen og gør opmærksom på at du ikke længere ønsker at fortsætte som medlem hos FYSISK FORM.