Lille rundt logo med kat

Behandlings forløb

Fysisk Form har to moderne og professionelle fysioterapiklinikker med kompetente og veluddannede fysioterapeuter.

Vi er et dynamisk team, som er uddannet til at undersøge og behandle alle bevægeapparatets problematikker. Vi er specialiserede i undersøgelse og behandling af ryg- og nakkeproblemer samt inden for behandling og genoptræning af idrætsskader.

Første konsultation
Når du møder til første konsultation, skal du henvende dig til sekretæren i receptionen. Dit sygesikringkort skal scannes hver gang du skal til behandling. Registrering af sygesikringskortet fungerer som din elektroniske underskrift på, at du er i et behandlingsforløb.

Din henvisning henter vi elektronisk, såfremt din læge har lagt den ud på nettet.

Betaling:
Når du er i et behandlingsforløb, foregår betalingen sidst på måneden, således at vi samler en måneds behandlinger på samme regning. Du kan enten betale i receptionen eller automatisk få sendt din faktura på mail.

Tilskud
For at få tilskud til behandlingen fra den Offentlige Sygesikring, er det en forudsætning med en henvisning fra en læge. Sygesikringen yder ca. 40% til fysioterapeutisk behandling. Det er muligt at få behandling uden henvisning.

Du kan modtage behandling på den samme henvisning i op til et år. Henvisningen skal tages i brug senest 2 måneder efter udstedelse fra lægen. Skulle andre gener, der kræver fysioterapeutisk behandling, opstå i et behandlingsforløb, har du brug for en ny henvisning.

.