Vederlagsfri fysioterapi og træning

Sygesikringen dækker, hvis du har en kronisk sygdom, som står på listen overfor sygdomme, der er berettiget til vederlagsfri træning (se liste længere nede). Ikke alle er berettiget, hvorfor der altid vil foregå en vurdering fra fysioterapeuten omkring henvisningen fra lægen for at sikre, at foreskrifterne fra Sundhedsstyrelsen bliver fulgt.

Der er to grupper der er berettiget til vederlagsfri fysioterapi.

1.
Vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap.

Udgangspunktet for Sundhedsstyrelsens vurdering af, om en patient har et svært fysisk handicap, er følgende negative afgrænsning:

En person, som kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap.

Med hjælp til daglig personlig livsførelse menes, at personen er nødt til at have hjælp af
pårørende eller andre personer til fx påklædning, personlig hygiejne eller madlavning.

Eksempler på hjælpemidler: Kørestol, køkkenredskaber, stå støtte stol, toiletforhøjer, håndledsbandage. Det behøver ikke være kommunalt bevilliget hjælpemiddel.

2.
Vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.

I denne gruppe tages der udgangspunkt i selve sygdommens progressive karakter, og de hermed forudsigelige funktionsnedsættelser i kroppens strukturer. Der sigtes mod adgang til fysioterapi tidligt i sygdomsforløbet for at forhale funktionsforringelser.

Læg mærke til at kravet om svært fysisk handicap ikke gælder for denne gruppe.

Gruppen er som udgangspunkt kun berettiget til holdtræning. Kan dog undtagelsesvis laves redegørelse som giver mulighed for individuelle behandlinger, dog kun 15% af de samlede behandlinger.

Der er for denne gruppe altså ikke krav om, at personen har behov for hjælp eller hjælpemidler, for at være berettiget.

YDERLIGERE INFORMATION

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning og diagnoseliste som angiver hvilke diagnoser, der berettiger til vederlagsfri fysioterapi.

Hvis du vil vide mere, så tal med din fysioterapeut eller kontakt os på telefon. Du kan også se en guide til vederlagsfri træning her

FYSISK FORM AMAGER
Lyneborggade 9
2300 København S
Telefon: 3254 1799

FYSISK FORM VESTERBRO
Vesterbrogade 95A
1620 København V
Telefon: 3331 2220