Medlemsbetingelser

§1) Medlemskab
Et medlemskab er personligt, og ændringer i persondata skal meddeles til FYSISK FORM.

§2) Medlemskort
Dit medlemskort skal altid medbringes ved fremmøde i centret. Inden træning skal du registrere dig ved vores ”LOG IND TERMINAL”. Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal det straks meddeles FYSISK FORM, som udfærdiger et nyt kort mod betaling af den til hver tid gældende pris.

§3) Betaling
Ved oprettelse af et PBS-medlemskab tilmeldes aftalen PBS, og der betales kontant for startpakke og for perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket i starten af hver måned.

§4) For sen betaling
Betales den løbende ydelse ved et PBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, vil der opkræves dobbelt beløb ved næste kommende PBS-betaling.

§5) Pris
Prisen er 329 kr. pr. måned for fast PBS-medlemskab. Der betales et oprettelsesgebyr på 199 kr. ved indmeldelse.

§6) Beroperioder
Medlemskabet kan sættes i bero i op til 6 måneder mod et engangsgebyr på 75 kr. Berosættelse skal ske skriftligt til FYSISK FORM. Det er ikke muligt at sætte sit medlemskab i bero i opsigelsesperioden.

§7) Opsigelse
Medlemskaber kan til en hver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skriftligt til FYSISK FORM.

§8) Aldersbegrænsning
Man skal være fyldt 20 år for at træne i FYSISK FORM.

§9) Helbredstilstand og personskade
Al træning foregår på eget ansvar, og FYSISK FORM tager ikke ansvaret for enhver form for personskade.

§10) Værdigenstande
FYSISK FORM bærer ikke noget ansvar for tab af værdigenstande på grund af tyveri eller tingsskade.

§11) Ordensregler
FYSISK FORM’s anvisninger skal altid følges. Oprydning og fornuftig brug af udstyr er påkrævet.

§12) Udelukkelse af medlem
FYSISK FORM kan til enhver tid ophæve et medlemskab med øjeblikkelig virkning.

§13) Prisregulering
Priserne reguleres 1 gang årligt, med nettoprisindekset dog minimum 3 %. Man skal selv være opmærksom på ændringer af priser i træningscenteret.

§14) Holdbooking
Ved manglende fremmøde eller for sen afmelding, bliver medlemskabet pålagt 30 kr. ved næste PBS opkrævning.
Afmelding skal ske senest 2 timer før holdstart.
5 min. før holdstart fjernes ikke-fremmødte og de som står på venteliste vil få en plads i stedet.

§15) Ændringer
FYSISK FORM har ret til at foretage ændringer i ordensreglementet, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider uden varsel.

§16) Tilbud
Ved oprettelse af abonnementet med tilbud, vil du, når perioden udløber, automatisk skifte over til et normalt PBS-medlemskab til 329 kr. pr. måned, MED MINDRE du inden for den givne måned/periode henvender dig i receptionen og gør opmærksom på, at du ikke længere ønsker at fortsætte som medlem hos FYSISK FORM.