GLA:D TRÆNING
MOD SLIDGIGT

GLA:D er en videnskabelig veldokumenteret
træningsmetode, som alternativ til operation
ved slidgigt i knæ og hofte. Træningen henvender
sig til personer med begyndende eller udviklet slidgigt.